Faccebook Google Twitter Youtube RSS

 

Contactpersoon

Leonieke Bruinewoud

Adres:

Acaciastraat 8
8091 TT Wezep 

 

Huidige bestuurssamenstelling: 

Functie Naam Dansschool
Voorzitter Jan Sepp Danscentrum Sepp
Vice voorzitter Jan Postulart Danssportstudio Porceletti
Secretaris

Leonieke Bruinewoud

Dansschool Bruinewoud
2e Secretaris Joyce Schuit Amateur

Penningmeester

Bert van de Bunt Amateur

Wedstrijdsecretaris

Ruurt Wijngaard Amateur

Algemene zaken

Jan Sepp Danscentrum Sepp
     

 

Alle correspondentie met het bestuur dient schriftelijk via het secretariaat te verlopen. Mocht U op- en/of aanmerkingen, klachten, ideeën enz. hebben, dan dient dit via post of e-mail naar het secretariaat verzonden te worden, waarbij het de bedoeling is dat dit via de dansschoolhouder gaat, zodat deze ook op de hoogte is.

De Nederlandse Vereniging voor Amateur Danssport, afgekort met NVAD, is een vereniging die staat voor het organiseren van danswedstrijden in competitieverband voor wedstrijdparen van eigen leden. Gezelligheid, collegialiteit en gezonde concurrentie tussen de dansers onderling, alsmede tussen de diverse leden (dansscholen/centra), vormen het hoofddoel, waarbij in een ambiance van een uitstekende sfeer wordt gestreefd naar een kwalitatief hoogwaardig wedstrijdniveau.

 

De NVAD staat voor gezelligheid, collegialiteit en gezonde concurrentie tussen de dansers en diverse leden onderling.

 

De vereniging is in het leven geroepen door dansleraren, om voor hun leerlingen goede wedstrijden te organiseren met de gedachte aan mentaliteit en gedrag die uiterst strijdvaardig doch zeer sportief en ter bevordering van de onderlinge competitie en wedstrijdsfeer zijn. Een en ander geschiedt zonder winstoogmerk; met andere woorden de recettes van de wedstrijden vloeien, na aftrek van de gemaakte kosten, in de kas van de NVAD. Hierdoor kunnen er vele activiteiten worden ontplooid.

 

Functie Naam
Voorzitter Gert-Jan Kwint
Secretaris Margreet Jansen en Peter Dokman
Algemene leden Edwin Dokter
   

 Email adres

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Al deze mensen werken pro deo, omdat zij het wedstrijddansen een warm hart toedragen. Dit draagt er tevens toe bij dat mede dankzij hun inzet de wedstrijden voor u als danser betaalbaar blijven.


Wat is de Amateurcommissie binnen de NVAD en wat doen zij eigenlijk?Allereerst is op initiatief van Albert Presman, ergens in 1996, een Amateurcommissie opgericht binnen de NVAD. Op deze eerste vergadering is er een bestuur gekozen waarvan op dit moment Bert van de Bunt voorzitter werd. Het doel van de Amateurcommissie was om inspraak te krijgen binnen de NVAD op allerlei zaken en gevraagd danwel ongevraagd meningen en advies te geven.

 

Er wordt één keer per jaar, meestal aan het eind van het seizoen, een vergadering belegd waarvoor de captains van de aangesloten dansscholen samen met één vertegenwoordiger van de dansers worden uitgenodigd. Op deze vergadering kunnen de captains hun mening en opmerkingen c.q. kritiek en/of ideeën uiten over het afgelopen seizoen. Deze worden dan door het bestuur van de commissie besproken met het bestuur van de NVAD. De laatste jaren hebben geleerd dat de captains met kritische opmerkingen komen, maar ook oplossingen of nieuwe ideeën aandragen.

 

De Amateurcommissie probeert met zoveel mogelijk vrijwilligers te werken om uiteindelijk de kosten van de wedstrijden zo laag mogelijk te houden. Hierboven vindt u de medewerkers.