samenwerking met NADB

Op woensdag 8 juni heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de voorzitter van de NADB Jeffrey van Meerkerk, topsportcoƶrdinator Hannie van der Geest van de N.A.D.B., de voorzitter van de N.V.A.D. Jan Sepp en de penningmeester van de N.V.A.D. Bert van de Bunt.


Dit om met elkaar te verkennen hoe we de samenwerking kunnen intensiveren, het was een open gesprek met respect voor elkaars identiteit en wensen t.a.v. de samenwerking.

Het resultaat van de bespreking is dat op de komende wedstrijden de N.V.A.D. paren mee kunnen doen aan alle Open wedstrijden.

Voor N.V.A.D. paren geldt hierbij tevens het volgende:
- De wedstrijd telt mee als een N.V.A.D. bondswedstrijd
- De wedstrijd telt dus mee voor de verplichte wedstrijden voor deelname aan het N.V.A.D. NK
- De inschrijving dient dan ook via het wedstrijdsecretariaat van de N.V.A.D. plaats te vinden

De N.V.A.D. zal zelf de uitslagen genereren uit de uitslagen van de Benelux Kampioenschappen.

De N.V.A.D. paren die mee willen doen met de Open W.D.S.F. Standaard en Latin zijn van harte welkom. Het is belangrijk dat zij dan beschikken over een W.D.S.F. licentie.

Deze kan aangevraagd worden nadat een danspaar is geregistreerd bij de N.A.D.B.

De N.V.A.D. paren dienen zich voor de Benelux/W.D.S.F. Kampioenschappen (alle categorieƫn) op te geven via het N.V.A.D. wedstrijdsecretariaat.

De beide besturen zien deze samenwerking als een mooie vervolgstap waarbij respect voor elkaar, eigen identiteit en wensen de basis vormen voor de samenwerking.

De N.V.A.D. en de N.A.D.B. gaan er samen een mooi evenement van maken!