basic

De NVAD heeft dit seizoen 8 wedstrijden voor de Basic georganiseerd. Het gaat hierbij om de Basic van de Engelse Wals, Tango, Quickstep, Slow-Fox, Cha-Cha, Rumba, Jive & van de Samba. Tijdens elke door het bestuur georganiseerde wedstrijd vindt er een Basic ronde plaats van één bepaalde dans (zie wedstrijdkalender). Uw dansleraar kan u precies vertellen welke figuren wel of niet toegestaan zijn.

Wat zijn de toegestane figuren? Klik hier!

Let op: elke ander gedanste figuur dan vermeld is in bovenstaand PDF bestand, kan tot diskwalificatie leiden.
Let op: de basic voorrondes zijn gesplitst in een kledingklasse en een debutanten klasse. Wedstrijdkleding is dus niet toegestaan in de debutanten klasse!

 

De wedstrijdonderdelen basic hoog en laag zowel voor senioren als junioren zijn in oktober weer van start gegaan met de Engelse Wals. Op de eigen bondswedstrijden worden beurtelings 4 standard en 4 latin dansen in basic gedanst (géén weense wals en paso doble!). Ieder paar kan zich daarvoor bij inschrijving voor opgeven indien dit paar ook de discipline in de reguliere wedstrijd danst. Dus u mag bijv. geen basic samba dansen als u géén latin danst.
Danst u in de open klasse of hoofdklasse dan dient u zich in de categorie "Hoog" bij de senioren of junioren in te schrijven. Danst u bij de senioren of junioren debutanten 1 of 2 dan danst u bij "Laag".

Na de laatste basic wedstrijd zullen in mei de lijst met finalisten basic bekend worden. De finalisten zijn in principe de beste 6 paren uit elke klasse die voortkomen uit de ranking van gedanste basic dansen uit het afgelopen seizoen.
Bij elke basic dans mogen alleen de toegestane basic figuren (zie link onderaan) gedanst worden. Ze hoeven niet allemaal als alleen die figuren in die lijst in welke mogelijke volgorde ook gedanst worden!

Toegestane figuren basic - klik hier