Loading...

De Nederlandse Vereniging voor Amateur Danssport, afgekort met NVAD, is een vereniging die staat voor het organiseren van danswedstrijden in competitieverband voor wedstrijdparen van eigen leden.

Gezelligheid, collegialiteit en gezonde concurrentie tussen de dansers onderling en tussen de diverse leden (dansscholen/centra), vormen het hoofddoel. Er wordt in een  een uitstekende sfeer gestreefd naar een hoogwaardig wedstrijdniveau