Over NVAD

De Nederlandse Vereniging voor Amateur Danssport, afgekort met N.V.A.D., is een vereniging die staat voor het organiseren van danswedstrijden in competitieverband voor wedstrijdparen van eigen leden. Gezelligheid, collegialiteit en gezonde concurrentie tussen de dansers onderling, alsmede tussen de diverse leden (dansscholen/centra), vormen het hoofddoel, waarbij in een ambiance van een uitstekende sfeer wordt gestreefd naar een kwalitatief hoogwaardig wedstrijdniveau.

De N.V.A.D. staat voor gezelligheid, collegialiteit en gezonde concurrentie tussen de dansers en diverse leden onderling.

De vereniging is in het leven geroepen door dansleraren, om voor hun leerlingen goede wedstrijden te organiseren met de gedachte aan mentaliteit en gedrag die uiterst strijdvaardig doch zeer sportief en ter bevordering van de onderlinge competitie en wedstrijdsfeer zijn. Een en ander geschiedt zonder winstoogmerk; met andere woorden de recettes van de wedstrijden vloeien, na aftrek van de gemaakte kosten, in de kas van de N.V.A.D. Hierdoor kunnen er vele activiteiten worden ontplooid.