Tarieven

Entreeprijzen (uitgezonderd de Kampioenschappen):

  • Kinderen tot en met 12 jaar zijn geen entreegeld verschuldigd.
  • Vanaf 13 jaar en ouder is de entreeprijs € 10,00 per persoon.

Startgeld:

  • Het startgeld op alle N.V.A.D.-wedstrijden bedraagt € 20,00 per uniek danspaar. (ongeacht of aan één of beide disciplines wordt deelgenomen)
    Met dit startgeld kan men dan aan alle onderdelen van de wedstrijd deelnemen.
  • Paren die alleen aan de Basic of 6dans/10dans-wedstrijden willen deelnemen betalen eveneens € 15,00 startgeld per uniek danspaar.

Entreeprijzen Kampioenschappen:
Het NK kent afwijkende start- en entreegelden.

Eén en ander zal vroegtijdig bekend gemaakt worden.

Te allen tijde geldt: tariefwijzigingen voorbehouden!

Basic

Tijdens het seizoen zijn er Basic-wedstrijden die als een rode draad door de wedstrijden heen lopen. Tijdens alle NVAD-wedstrijden kunnen de paren deelnemen aan 1 of meer Basic-dansen, maar uitsluitend in dezelfde samenstelling als waarin zij de normale wedstrijden dansen (en als zodanig bekend zijn bij het wedstrijdsecretariaat). Er wordt afwisselend een Standaard of een Latin Basic-dans gedanst (en soms een Standaard èn Latin Basic-dans). Op de wedstrijdkalender staat aangegeven welke Basic-dans op welke wedstrijd aan de beurt is.

De Basic kent een kampioenschapswedstrijd, welke wordt gehouden tijdens het NK. Van de gedanste Basic-wedstrijden op de gewone NVAD-wedstrijden wordt een ranking bijgehouden en op het NK dansen de beste 6 paren van de Basic Standaard en van de Basic Latin een finale waaruit de kampioen voortkomt.

Basic wordt gesplitst in een Debutantenklasse (junioren + senioren)  en een Kledingklasse (junioren + senioren); de klasse waarin een deelnemend danspaar uitkomt tijdens de reguliere wedstrijden bepaalt de klasse tijdens de Basic competitie.

Bij tussentijdse promotie van Debutanten- naar Kledingklasse in de reguliere wedstrijd heeft een paar de keuze om in Basic in de debutanten-competitie te blijven; dit moet dan wel binnen een week schriftelijk aan het wedstrijdsecretariaat kenbaar gemaakt worden (inschrijvingen@nvad.nl); zonder bericht komt het paar de verdere competitie uit in de Basic kledingklasse en vervallen de rankingpunten van de debutanten-competitie.

De passen die zijn toegestaan, zijn te vinden in het wedstrijdreglement. Tijdens de wedstrijd wordt er op toegezien dat men alleen deze passen danst. Een paar zal eerst worden gewaarschuwd en bij herhaling worden gediskwalificeerd.

6- en 10-dans

Tijdens het NVAD-Kampioenschap zijn er tevens 6- en 10-dans-wedstrijden waaraan de paren kunnen deelnemen, maar uitsluitend in dezelfde samenstelling als waarin zij de normale wedstrijden dansen (en als zodanig bekend zijn bij het wedstrijdsecretariaat).

De 6-dans-wedstrijden zijn bedoeld voor debutantenparen en worden gesplitst in junioren en senioren.

De 10-dans-wedstrijden zijn voor de paren in de wedstrijdklasse en worden eveneens gesplitst in junioren en senioren.

In de 6-dans en 10-dans worden eerst alle voorrondes en herkansingen gedanst in Standaard en Latin en daarna wordt aan de hand van het resultaat van beide disciplines bepaald welke paren zich geplaatst hebben voor de finales van de 6-dans en 10-dans.